Sprężarki zmiennoobrotowe

Elektryczne sprężarki ATMOS SMT to opatentowana przez firmę ATMOS linia kompresorów o mocy od 30 kW do 75kW

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, na kompleksowe rozwiązania gwarantujące wysoką klasę sprężonego powietrza, firma Atmos wprowadziła na rynek, nową serię kompresorów śróbowych ATMOS SMARTronic (SMT). Sprężarki dostępne są w wersjach standardowych (S) bez osuszacza adsorpcyjnego, oraz w wersjach (FD) wyposażonych w prekonfigurowany osuszacz adsorpcyjny o ciśnieniowym punkcie rosy regulowanym w przedziale od +5oC do -25oC. 

Smartronic kompresor z osuszaczem adsorpcyjnymSprężarka Atmos Smartronic Atmos SMT FF

 

W ofercie znajduje się również kilka wersji sprężarek zmiennoobrotowych sterowanych przetwornicą częstotliwości Danfoss. Sprężarki zmiennoobrotowe dostępne w wersjach od 30kW do 75kW.

L.p. Przedmiot Opis działania Zalety
1 Hybrydowy osuszacz adsorpcyjny regenerowany na ciepło Zastosowanie osuszacza regenerowanego metodą "na gorąco" ciepłem odpadowym sprężarki. Wysoka oszczędność energetyczna w odniesieniu do standardowych rozwiązań gdy osuszacze regenerowane na zimno generują stratę powietrza w zakresie 15-20% nominalnego przeływu, natomiast osuszacze regenerowane na gorąco wymagają przyłącza elektrycznego generującego znaczne koszty związane z elektrycznością.
2 Sterownik monitorujący punkt rosy Możliwość manualnego ustawiania ciśnieniowego punktu rosy na wylocie z urządzenia. Istnieje możliwość zmiany ciśnieniowego punktu rosy w ciepłych miesiącach ( lato). Wiąże się to ze spadkiem strat sprężonego powietrza do zera przy zachowaniu suchego powietrza w rurociągach.
3 Sonda ciśnieniowego punku rosy Monitorowanie w czasie rzeczywistym wilgotności powietrza. Sonda ciśnieniowego punktu rosy wskazuje aktualną wilgotność sprężonego powietrza. Urządzenie to jest oferowane jedynie w osuszaczach adsorpcyjnych najwyższej klasy. Istnieje możliwość automatycznego wyłączenia sprężarki, gdy złoże podlegnie zużyciu. Niema ryzyka uszkodzenia urządzeń końcowych i rurociągów.
4 Wbudowana filtracja W sprężarce zastosowano filtrację wstępną oraz separator cyklonowy Zastosowane w sprężarce filtry i separator cyklonowy oraz linia skawingowa, eliminują ze sprężonego powietrza 100% kondensatu prze jeden przewód kondensatu. Niema konieczności tworzenia rozległej instalacji skroplin, wystarczy jedno przyłącze.
5 Kompaktowa zabudowa W jednej zabudowie znajduje się kompresor, osuszacz, filtry, separator kondensatu. Standardowe sprężarkownie zajmują często dużą powierzchnie użytkową. Sprężarka Smartronic wraz ze stacją uzdatniania, zajmuje tylko tyle miejsca ile jej obudowa. Niema konieczności stosowania zbiorników przed osuszaczem adsorpcyjnym, natomiast powietrze, które dostaje się do zbiornika buforowego za sprężarką jest suche i niema ryzyka korozji wewnętrzej bufora wyrównawczego.
6 Sterownik CMC S1 oraz SAMSUNG W sprężarce zastosowano zespół sterowników Metacentre dla pracy sprężarką oraz Samsung monitorujący pracę osuszacza Zatosowane sterowniki umożliwiają podłączenie sprężarek do systemu sterowania nadrzędnego kontrolującego pracę grupy maszyn. Sterowanie daje również możliwość zdalnej kontroli przez przeglądarkę www, smartfon itp. Są to rozwiązania opcjonalne.

 

Model Moc

Wydajność

m3/min dla:

7,5 - 10 - 13 Bar

UWAGI Dostępne wersje
ATMOS SMT 30+ 30kW 5,5 - 5,0 - 4,5 Kompresor stałoobrotowy S / FD
ATMOS SMT 37 37kW 6,3 - 5,6 - 4,8 Kompresor stałoobrotowy S / FD
ATMOS SMT 37 +
37kW 6,7 - 5,9 - 4,9 Kompresor stałoobrotowy S / FD
ATMOS SMT 37 VARIO 37kW 6,0 - 5,2 - 4,7 Kompresor zmiennoobrotowy S / FD
ATMOS SMT 37 VARIO+ 37kW 6,9 - 6,0 - 5,0 Kompresor zmiennoobrotowy S / FD
ATMOS SMT 45 45kW 7,3 - 6,6 - 5,6 Kompresor stałoobrotowy S / FD
ATMOS SMT 45+ 45kW 8,0 - 7,5 - 6,0 Kompresor stałoobrotowy S / FD
ATMOS SMT 45 VARIO 45kW 7,3 - 6,5 - 5,5 Kompresor zmiennoobrotowy S / FD
ATMOS SMT 45 VARIO+ 45kW 8,1 - 7,5 - 6,1 Kompresor zmiennoobrotowy S / FD
ATMOS SMT 55 55kW 8,9 - 8,2 - 7,4 Kompresor stałoobrotowy S / FD
ATMOS SMT 55 VARIO 55kW 8,4 - 7,8 - 6,8 Kompresor zmiennoobrotowy S / FD
ATMOS SMT 75 75kW 12,7 - 10,7 - 9,3 Kompresor stałoobrotowy S/FD*
ATMOS SMT 75 VARIO
75kW 12,5 - 10,5 - 9,1 Kompresor zmiennoobrotowy S/FD*
ATMOS SMT 75 VARIO+ 75kW 13,5 - 11,2 - 9,7 Kompresor zmiennoobrotowy S/FD*

* Dostępne na specjalne zamówienie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Środek sprężarki smartronic   Sterownik Sprężarki

Sprężarka Atmos z osuszaczem adsorpcyjnym Kompresor Atmos

 

KOMPLETNA KARTA KATALOGOWA SPRĘŻAREK Atmos SMARTronic Karta katalogowa sprężarek z wbudowanym osuszaczem adsorpcyjnym

STRONA PRODUCENTA POŚWIĘCONA LINII SMARTRONIC ATMOS SMARTRONIC