Katalizator oleju

Czyste powietrze przy sprężarkach smarowanych. Oferujemy katalizatory dwóch czołowych producentów: Rotorcomp lub Beko.

Oferujemy urządzenia dostosowane do przepływów sprężonego powietrza od 1 do 50 Nm/min. W przypadku większych lub mniejszych przepływów zapraszamy do składania zapytań ofertowych.

Katalizator bekokat

Firma Rotorcomp jako pierwsza rozpoczęła produkcje oczyszczania sprężonego powietrza. Katalizator oleju w powietrzu ROTORCOMP ETC jest urządzeniem pozwalającym osiągnąć klasę czystości powietrza zgodną z normą ISO-8573.1 przy zastosowaniu sprężarek smarowanych.

 

Katalizator oleju gwarantuje powietrze o jakości zgodnej z normą ISO-85731 niezależnie od jakości powietrza zasysanego do sprężarki gwarantując oddzielenie par substancji lub wszelkich innych węglowodorów poprzez proces fizyko-chemiczny. Produktem tego procesu jest CO2 i H2O w postaci kondensatu nie zawierającego oleju, którego nie trzeba specjalnie utylizować, co obniża koszty związane z wytworzeniem sprężonego powietrza. Dodatkową oszczędność można uzyskać poprzez ograniczenie liczby i częstotliwości wymian filtrów sieciowych sprężonego powietrza.

 

Sprawność działania jest niezależna od zawartości wejściowej substancji, temperatury czy wilgotności. Powietrze po przejściu przez katalizator oleju EcoTec można normalnie uzdatniać, a wszelkie skropliny są całkowicie bezpieczne w utylizacji, jako że nie zawierają substancji. Średnia temperatura robocza EcoTec to 200°C. Wzrost temperatury powietrza sprężonego po przejściu przez urządzenie to średnio 12°C. Urządzenie jest w pełni izolowane termicznie i nie powoduje znaczącego wpływu na temperaturę otoczenia.

Odolejanie katalityczne Rotorcomp

Wysoka temperatura robocza skutkuje redukcją poziomu mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy) w powietrzu sprężonym o 90% a ewentualna zawartość silikonów jest redukowana do krzemionki i zatrzymywana w katalizatorze.


1. Kompresor

2. Wymiennik ciepła

3. Odolejacz katalityczny Rotorcomp

4. Osuszacz

5. Uzdatnione powietrze wolne od oleju

6. Kondensat czystej, odolejonej wody

 

 

 

 


 

 

Proces w odolejaczu katalitycznym - schemat Beko:

 

Bekokat działanie katalizatora

LEGENDA:

Molekuła oleju bekokat Molekuły oleju
katalizator Katalizator
azot n2 N2 - Azot
tlen molekuła O2 - Tlen
Co2 cząsteczka dwutlenku węgla CO2 - Dwutlenek Węgla
H2O Woda H2O - Woda
Grzałka bekokat Grzałki

  

 

 

 

 

 

Standardowe modele Bekokat produkcji Beko:

TYP WYDATEK PRZEPŁYWU CIŚNIENIE ZŁĄCZE CIĘŻAR
kg
WYMIARY MOC ZAINSTALOWANA
kW
Nm3/min Nm3/h scfm bar A B C
CC – 060 1 60 35 16 1” 130 800 420 1440 1,15
CC – 120 2 120 75 16 1” 200 950 450 1440 1,6
CC – 180 3 180 106 16 1” 300 1200 520 1540 2,1
CC – 360 6 360 212 16 1 ½ ” 600 1450 580 1600 3
CC – 720 12 720 424 16 2” 900 1700 1030 1700 6,5
CC – 1200 20 1200 706 16 DN 65 1600 1800 1030 2100 13

Źródło danych: Beko Polska; Rotorcomp